Jurist vergunningverlening en handhaving bij de Provincie Gelderland te Arnhem

Jurist vergunningverlening en handhaving bij de Provincie Gelderland te Arnhem

De Afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Onze wettelijke taken staan soms op gespannen voet met andere (provinciale) doelen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energie, hoogwaterveiligheid, recreatie en mobiliteit. Ook vragen ontwikkelingen als de Omgevingswet en de Wet Open Overheid om een andere manier van werken. Als jurist zet je de lijn uit en pakt waar nodig de regie en zorgt dat de juiste (juridische) stappen worden gezet.