Voorzitter commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Zwijndrecht

Voorzitter commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Zwijndrecht

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Zwijndrecht heeft als taak om de gemeente te voorzien van adviezen over te nemen beslissingen op bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. In verband met de beëindiging van de benoemingsperiode zoeken wij een nieuwe voorzitter.