Juridisch adviseur omgevingsrecht bij de Gemeente Hilversum

Juridisch adviseur omgevingsrecht bij de Gemeente Hilversum

Als juridisch adviseur handel je (complexe) bezwaar- en beroepschriften af op het gebied van Wabo, APV en Huisvestingsverordening en vertegenwoordigt hierbij de gemeente. Je levert een bijdrage aan de invoering en implementatie van de Omgevingswet en Wkb. Tevens neem je wekelijks deel aan een team-overstijgend intern VTH wijkoverleg. Je kan de rol van omgevingsregisseur vervullen.