Coördinerend Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Coördinerend Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Bijdragen aan actuele thema’s en transities die onze hele maatschappij raken. Zoals de stikstofaanpak, circulaire landbouw, digitalisering, het duurzaam verdienvermogen van Nederland en goed functionerende markten. Binnen drie van onze afdelingen hebben we ruimte voor nieuw talent. Jij stuurt een of meerdere van deze clusters aan. Bij welke afdeling en voor welke clusters je ook aan de slag gaat, één ding staat vast: je draagt bij aan de grootste transities en maatschappelijke vraagstukken van dit moment.