Woo-co÷rdinator bij de Gemeente Voorschoten

Woo-co÷rdinator bij de Gemeente Voorschoten

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Vind jij een transparante overheid belangrijk die actief documenten openbaar maakt? Je werkt vanuit het team Juridische zaken en Inkoop. Je hebt een adviserende, toetsende, bewakende, rapporterende en ondersteunende rol - en behandelt zelf ook Woo-verzoeken.