Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling / Planjurist bij de Gemeente Oss

Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling / Planjurist bij de Gemeente Oss

Je stelt voor (complexe) ontwikkelingen ruimtelijke plannen op en/of begeleidt deze. Daarnaast begeleid je van begin tot eind de daarbij behorende procedures. Je brengt de juridische aspecten van (complexe) ruimtelijke vraagstukken in beeld en adviseert over de mogelijkheden aan college van burgemeester en wethouders, management en collega’s. Tevens neem je deel in (grote/complexe) ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.