Contractadviseur bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Contractadviseur bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Om de daarin geformuleerde doelen ten aanzien van waterkwaliteit en natuurontwikkeling te realiseren, worden talrijke projecten gerealiseerd, waarvan een aantal in de voorbereiding en een aantal in de uitvoeringsfase zitten. Heb jij basiskennis van het spel met opdrachtnemers en ben je goed in het denken in processen? Jij wordt de verbindende factor die ervoor zorgt dat gemaakte afspraken met zowel interne beheerders als externe partijen succesvol verlopen.