Senior Jurist Vergunningverlening bij DCMR te Schiedam

Senior Jurist Vergunningverlening bij DCMR te Schiedam

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn. Heb jij talent voor het maken van verbindingen tussen wat bedrijven willen - en wat de wettelijke kaders zijn? Als senior jurist maak je deel uit van het juristenteam Reguleren, Advies en Omgeving. Een groot deel van je werkzaamheden zal bestaan uit adviseren op het gebied van (onder meer) de Omgevingswet, Wabo, Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Je vertegenwoordigt de gemeente en provincie bij complexe bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.