(Junior) Jurist bij het Erasmus MC te Rotterdam

(Junior) Jurist bij het Erasmus MC te Rotterdam

Het Technology Transfer Office van het Erasmus MC is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de wetenschappelijke afdelingen bij het tot stand komen en de commercialisering van intellectuele eigendom. Wij zoeken een jurist die na een inwerkperiode in staat is om zelfstandig IP-gerelateerde contracten op te stellen en te beoordelen. Daartoe overleg en onderhandel je veelvuldig met wetenschappers van het Erasmus MC en business development managers en juristen van het Technology Transfer Office (TTO) en natuurlijk met contractpartijen.