Jurist Gezondheidsrecht bij de GGZinGeest te Amsterdam

Jurist Gezondheidsrecht bij de GGZinGeest te Amsterdam

Je voert algemene juridische werkzaamheden uit binnen het domein van het gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en overeenkomstenrecht met betrekking tot samenwerken binnen de zorg. Het adviseren van hulpverleners over uiteenlopende complexe casuïstiek behoort tot jouw dagelijks werk. Het Sociaal Domein behoort tot jouw specifieke aandachtsgebied. Tot jouw taken behoren het opstellen van protocollen, het beoordelen, redigeren en opstellen van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en het mede afhandelen van schadeclaims.