Adjunct Juridisch adviseur bij het Kabinet van de Koning te Den Haag

Adjunct Juridisch adviseur bij het Kabinet van de Koning te Den Haag

U werkt mee aan het inhoudelijk samenvatten en het controleren op vormvereisten van wetten, verdragen, algemene maatregelen van bestuur en andere Koninklijke Besluiten. U onderhoudt contacten met medewerkers van ministeries en Hoge Colleges van Staat over deze stukken. Daarnaast zijn er andere werkzaamheden zoals het behandelen van aan de Koning gerichte verzoekschriften.