Milieujurist Handhaving bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Milieujurist Handhaving bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Je behandelt handhavingszaken op het gebied van milieuwetgeving. Je beoordeelt handhavingsverzoeken en bezwaar- en beroepszaken. Je adviseert andere bestuursorganen. Je bent oplossingsgericht, signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen.