Privacyfunctionaris bij de Koninklijke Marechaussee te Den Haag

Privacyfunctionaris bij de Koninklijke Marechaussee te Den Haag

Je vervult primair de taak van privacyfunctionaris waarvoor kennis en ervaring met de Wet politiegegevens en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving, noodzakelijk is. Als juridisch beleidsmedewerker ben je daarnaast verantwoordelijk voor de juridische advisering op verschillende rechtsgebieden zoals de Politiewet 2012, strafrecht en staats-en bestuursrecht, inclusief het vreemdelingenrecht. Kennis en ervaring van deze rechtsgebieden is gewenst.