Juridisch beleidsmedewerker bij de Nederlandse Transplantatie Stichting te Leiden

Juridisch beleidsmedewerker bij de Nederlandse Transplantatie Stichting te Leiden

Als nationale coördinator hebben wij de wettelijke rol om de schaarse organen en weefsels toe te wijzen aan de best passende patiënt. Als zelfstandig bestuursorgaan valt de NTS onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Als beleidsmedewerker hou je je bezig met (de laatste stappen van) het implementeren van de AVG binnen de organisatie. Hierbij ben je met name bezig met complexe vraagstukken rondom gegevensverwerking en niet standaard verwerkersovereenkomsten. Je volgt ontwikkelingen, vertaalt deze naar juridische consequenties en anticipeert hierop met het oog op de NTS taken en verantwoordelijkheden. Het invullen van de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan tot je taken behoren.