Strafrechtjurist bij de Directie Strafrechtketen te Den Haag

Strafrechtjurist bij de Directie Strafrechtketen te Den Haag

Als strafrechtjurist werk je mee aan de realisatie van de vastgelegde doelstellingen van het programma Modernisering Wetboek van Strafvordering - Consequenties voor de Keten (WSvCK). Je bereidt onder andere overleggen voor met strafrechtketenpartners over de uitvoeringsconsequenties. Dat doe je door het schrijven van juridische (vraagpunten)notities, aan de hand van wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur.