Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Als jurist Wet milieubeheer heb je hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je borgt de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor een (complexe) milieuomgevingsvergunning. Daarnaast zijn geluidhinder, vuurwerk, asbest en ruimtelijke milieuaspecten jouw terrein. Tevens toets je beschikkingen en correspondentie op juridische implicaties en volg je en implementeer je beleidsontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving.