Jurist Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Jurist Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Als jurist Wet natuurbescherming heb je hart voor de natuur en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je borgt de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor (complexe) vergunningen of ontheffingen Wet natuurbescherming (Wnb). Je toetst beschikkingen en correspondentie op juridische implicaties. Tevens behandel je bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordig je het bevoegd gezag in rechte. Daarnaast ben je de spin in het web bij de afstemming met betrokken partijen.