Secretaris Klachten- en Bezwarenadviescommissie bij Erasmus MC te Rotterdam

Secretaris Klachten- en Bezwarenadviescommissie bij Erasmus MC te Rotterdam

Als secretaris ondersteun je de voorzitter en leden van de commissies bij de uitvoering van hun taak. Op basis van de schriftelijke adviezen van de commissies neemt de Raad van Bestuur definitieve beslissingen over ingediende bezwaren en klachten. In dit kader ben je onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de behandeling van bezwaarschriften en klachten en het opstellen van juridisch inhoudelijke preadviezen voor de Bezwarenadviescommissie.