Beleidsadviseur juridische zaken bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten

Beleidsadviseur juridische zaken bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten

Als jurist werk je binnen het team Juridische Zaken van de afdeling Bestuursondersteuning. In deze afdeling is, naast de juridische aangelegenheden, ook de ondersteuning t.b.v. de bestuurlijke besluitvorming ondergebracht (team Bestuurszaken). Je bent verantwoordelijk voor uiteenlopende zaken op het gebied van waterschaps-, bestuurs- en privaatrecht. Hierin voel jij je als een vis in het water. Indien nodig behandel je ook juridische zaken met betrekking tot de Wet gemeenschappelijke regelingen.