Adviseur juridische zaken Natuurinformatie en natuurbeheer bij BIJ12 te Utrecht

Adviseur juridische zaken Natuurinformatie en natuurbeheer bij BIJ12 te Utrecht

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke kerntaken, met name op het gebied van vitaal platteland en natuur. Als adviseur juridische zaken stel je onder meer regelgeving op en adviseer je provincies en hun ketenpartners over de rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van beleidsvoorstellen.