Senior jurist Clinical Trial Agreements bij het Erasmus MC te Rotterdam

Senior jurist Clinical Trial Agreements bij het Erasmus MC te Rotterdam

Na een inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig de lead te nemen voor de juridische ondersteuning van de clinical trial praktijk binnen het Erasmus MC en andere contracten die gerelateerd zijn aan clinical trials, zoals collaboration sponsorships, MTA’s, CDA’s en/of consortia. Dit houdt niet alleen in het opstellen en beoordelen van CTA’s, maar ook het Erasmus MC vertegenwoordigen in CTA-gerelateerde gremia. Betrokkenheid bij andere typen IP-gerelateerde contracten kan van tijd tot tijd ook aan de orde zijn.