Juridisch medewerker bij Waterschap Brabantse Delta te Breda

Juridisch medewerker bij Waterschap Brabantse Delta te Breda

De gezochte jurist is een adviseur die bestuursrechtelijk taken uitvoert in het proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Je bewaakt, samen met drie andere juristen, de juridische legitimiteit en kwaliteit van het proces en behandelt lopende dossiers en bijbehorende bezwaarschriften of draagt bij aan een beroepsprocedure. Concreet ga je met je juridische achtergrond je voorlopig bezig houden met de bestuursrechtelijke handhaving, bewaak je de kwaliteit en effectiviteit van het handhavingstraject en pas je zo nodig interventies toe.