Aanbestedingsjurist bij het UWV te Amsterdam

Aanbestedingsjurist bij het UWV te Amsterdam

Als jurist ben je als een van de sleutelfiguren nauw betrokken tijdens het aanbestedingsproces. Het gaat daarbij om leveringen en diensten op het terrein van ICT, HRM, Facilitair en Re-integratie. UWV hecht veel belang aan de juridische kwaliteit en rechtmatigheid van haar inkooptrajecten en streeft ernaar om alle inkoop uit te voeren vanuit de strategische thema's: duurzaamheid, innovatie, vakmanschap en samenwerking.