Pensioenjurist bij PGGM te Zeist

Pensioenjurist bij PGGM te Zeist

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Binnen ons team Pensioenjuridische Zaken ga je je bezighouden met het (zelfstandig) voeren van procedures bij de rechter en commissie van beroep of bezwaar. Ook het schrijven van brieven, het houden van besprekingen en het adviseren van andere afdelingen hoort bij je dagelijkse werk. Het zwaartepunt ligt daarbij op deelnemerszaken.