Jurist privaat-en publiek recht bij Waterschap De Dommel te Boxtel

Jurist privaat-en publiek recht bij Waterschap De Dommel te Boxtel

Jouw werk bestaat onder meer uit het adviseren over samenwerkingen van het waterschap met publieke en/of private partijen. Die samenwerkingen kunnen tot doel hebben om water- en omgevingsdoelen te realiseren, maar bijvoorbeeld ook om innovaties in de waterketen mogelijk te maken en verder te brengen. In afstemming met interne collega’s en externe partijen stel je deze overeenkomsten op. Je hebt daarbij oog voor de bestuurlijke en financiële aspecten van de samenwerking en je kunt de onderliggende omgevings- en waterregelgeving daarin toepassen.