Senior wetenschappelijk onderzoeker bij het WODC te Den Haag

Senior wetenschappelijk onderzoeker bij het WODC te Den Haag

Jij vervult een voortrekkersrol binnen een nieuw te ontwikkelen kennislijn op het gebied van rechtsbestel. En je onderhoudt contacten met de relevante partners binnen het beleid en met belangrijke organisaties op het onderzoeksterrein. Ook in de disseminatie van onderzoeksresultaten en van andere relevante kennis over het rechtsbestel vervul je een actieve rol.