Beginnend jurist bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants te Amsterdam

Beginnend jurist bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants te Amsterdam

Als beroepsorganisatie vertegenwoordigen wij 22.000 professionals die werkzaam zijn in een accountantspraktijk, bij de overheid, als intern accountant of in het management van organisaties. De juridische werkzaamheden bij de NBA zijn zeer gevarieerd. Enerzijds zijn er werkzaamheden die verband houden met het specifieke publiekrechtelijke karakter van de NBA. Anderzijds gaat het om werkzaamheden die horen bij een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. In aanvang richt jij je op dergelijke civielrechtelijke vraagstukken.