Voorzitter bezwaar- en beroepscommissies bij Tilburg University

Voorzitter bezwaar- en beroepscommissies bij Tilburg University

Wij zijn op zoek naar twee externe voorzitters voor een aantal bezwaar- en beroepscommissies. Het betreft in hoofdzaak het College van Beroep voor de Examens en in voorkomend geval tevens de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften, de Geschillencommissie Werknemers en de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij binnen de juridische kaders uitvoering geeft aan de verschillende bezwaar- en beroepsregelingen, samen met de leden van de commissies.