Vicevoorzitters voor de Geschillencommissie passend onderwijs te Utrecht

Vicevoorzitters voor de Geschillencommissie passend onderwijs te Utrecht

Ouders die een geschil hebben met een schoolbestuur kunnen een verzoekschrift voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De behandelend commissie bestaat minimaal uit een voorzitter, twee leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Er zijn ongeveer zeven zittingdagen per jaar en per zittingsdag worden er één tot maximaal drie zaken behandeld. Een belangrijke rol van de voorzitter is om een gelijkwaardig speelveld te creëren voor alle partijen, zodat iedereen zich gehoord voelt.