Juridisch Medewerker bij Algemene Onderwijsbond te Utrecht

Juridisch Medewerker bij Algemene Onderwijsbond te Utrecht

De afdeling Algemeen Juridische Dienstverlening (AJD) van de Algemene Onderwijsbond (AOB) behartigt de individuele en collectieve belangen van leden op rechtspositioneel en/of arbeidsvoorwaardelijk terrein door advisering, voorlichting en rechtsbijstand. De juridisch medewerker behartigt zelfstandig de rechtspositionele belangen van leden o.a. door het geven van advies en voorlichting, het beantwoorden van brieven over arbeidsrecht en uitkeringen alsmede het zelfstandig voeren van bezwaarprocedures en het voorbereiden van beroepsprocedures.