Juridisch adviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht

Juridisch adviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht

In de nabijheid van een natuurgebied wordt een groot bedrijfsterrein herontwikkeld. De initiatiefnemer heeft grootse plannen voor dit terrein en wij worden gevraagd hierover mee te denken. Als juridisch adviseur ga jij samen met je collega's brainstormen over dit onderwerp en kom je tot een passend advies richting de provincie of gemeente. Bij een andere zaak op het gebied van soortenbescherming en/of houtopstanden bepaal je of een specifieke toezichtactie juridisch voldoende houvast biedt om handhavend op te kunnen treden.