Medewerker Beroep Bezwaar & Beroep bij UWV te Breda en Rotterdam

Medewerker Beroep Bezwaar & Beroep bij UWV te Breda en Rotterdam

Jouw voornaamste taak is als regiehouder beroepszaken te behandelen. Niet alleen vorm je een oordeel over de beroepszaak, maar eveneens toets je beslissingen. Dit betekent dat je overlegt met en advies inwint van deskundigen en/of zo nodig afstemming hebt met interne en externe klanten. Daarbij stel je verweerschriften op die voldoen aan de gestelde eisen en vertegenwoordig je UWV in mediations van beroepszaken en tijdens zitting of ter comparitie bij de Rechtbank. Niet alleen analyseer en beoordeel je de uitspraak van de rechtbank, maar je adviseert ook over het instellen van hoger beroep.