Jurist Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Jurist Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Jij gaat aan de slag bij de unit die toezicht houdt op zorgaanbieders. Samen met je collega’s kijk je naar thema’s als goed bestuur en professionele bedrijfsvoering, contractering, transparantie en wachttijden. Het team verzamelt hierover informatie in onze eigen bronnen, maar legt bijvoorbeeld ook toezichtbezoeken af bij zorgaanbieders, zoals een tandartsenpraktijk of ziekenhuis. Worden de regels overtreden, dan moeten we bepalen wat de vervolgstappen zijn.