Medewerker toezicht Wet normering topinkomens bij het CIBG te Den Haag

Medewerker toezicht Wet normering topinkomens bij het CIBG te Den Haag

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan beloningen en ontslagvergoedingen van de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders bij instellingen in de (semi)publieke sector. Samen met een aantal collega’s vorm je het team dat is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de WNT als het gaat om de zorginstellingen. Je bent verantwoordelijk voor toezicht en onderzoek in het kader van deze wet. Je neemt meldingen in behandeling en doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de WNT.