Juridisch medewerker bij de Orde van Advocaten te Amsterdam

Juridisch medewerker bij de Orde van Advocaten te Amsterdam

Wij zoeken een juridisch medewerker die de inschrijving van nieuwe kantoren beoordeelt en verwerkt. Daarnaast behandelt de medewerker de verzoeken van ontheffing kantoorhouden wegens detachering dan wel verblijf in het buitenland. Tevens bereidt de medewerker kantoorbezoeken voor, beantwoordt telefonische vragen over de Amsterdamse advocatuur en organiseert cursussen voor de Amsterdamse advocaten.