Jurist bij de Algemene Onderwijsbond te Utrecht

Jurist bij de Algemene Onderwijsbond te Utrecht

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is de grootste onderwijsvakbond en belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk. Als jurist bij Aob voer je zelfstandig procedures en onderhandel je met werkgevers in juridische conflictsituaties. Verder stel je contracten op, beoordeel je juridische besluiten en adviseer je ten aanzien van juridische aspecten bij cao-onderhandelingen en rechtspositionele regelingen. Samenwerking met de afdeling Collectieve Belangenbehartiging maakt dan ook onderdeel uit van de functie.