Productgroepbeheerder Striping & Huisstijl bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Zoetermeer

Productgroepbeheerder Striping & Huisstijl bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Zoetermeer

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft van het Ministerie van Justitie en Veiligheid enkele wettelijke taken op het gebied van de brandweerhuisstijl en de openbare orde en veiligheid striping van voorrangsvoertuigen opgelegd gekregen. Het team bestaat uit vier personen, de productgroepbeheerder, twee juridisch medewerkers en een ondersteuner. De juridisch medewerker richt zich in hoofdzaak op het onderdeel handhaving van striping, en handhaving van de huisstijl voor onze partners in de hulpverleningssector.