Strategisch Beleidsadviseur - Leefomgeving en Bestuursrecht bij VNO-NCW te Den Haag

Strategisch Beleidsadviseur - Leefomgeving en Bestuursrecht bij VNO-NCW te Den Haag

Lijkt het jou interessant om in gesprek te gaan met (grote) bedrijven, (top)ambtenaren, Kamerleden, Europarlementariërs en internationale organisaties? In deze rol zet jij je in voor een goed werkend omgevings- en bestuursrecht, waarbij projecten die bijdragen aan duurzame economische groei en grote transities zoals klimaat, energie, stikstof en woningbouw niet onnodig vertraagd worden. Het gaat daarbij om Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving.