Jurist Bestuursrecht/Secretaris bij de TU Delft

Jurist Bestuursrecht/Secretaris bij de TU Delft

Bij de TU Delft werken meer dan 8.000 medewerkers aan onderzoek en onderwijs dat aan ruim 27.000 studenten wordt gegeven. De TU Delft heeft diverse commissies ingesteld om bezwaren, beroepen en klachten van studenten te behandelen. Als secretaris ondersteun jij de verschillende commissies. Komt er een bezwaar, beroep of klacht binnen, dan bereid jij de zittingen voor. Ook schrijf je op basis van de bevindingen van de commissieleden een helder en juridisch correct advies, waarop het college van bestuur een zorgvuldige beslissing kan nemen. Daarnaast kunnen andere (juridische) werkzaamheden van je worden gevraagd, zoals het vertegenwoordigen van de universiteit bij de Raad van State en het geven van onderwijsrechtelijk advies.