Juridisch Adviseur bij het Waterschap Aa en Maas te `s-Hertogenbosch

Juridisch Adviseur bij het Waterschap Aa en Maas te `s-Hertogenbosch

Je adviseert over privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aangelegenheden. Specifiek onderdeel van deze veelzijdige functie is het secretariaat van de onafhankelijke bezwarencommissie. Als secretaris van de bezwarencommissie onderhoud je de contacten met bezwaarmakers en intern betrokkenen. Je ondersteunt de bezwarencommissie met het opstellen van (pre)adviezen, voert correspondentie, stemt tussentijds af met de voorzitter van de commissie over ontvankelijkheid en andere voorkomende vragen en je verzorgt de verslaglegging van de hoorzittingen.