Plaatsvervangend Secretaris bij De Geschillencommissie te Den Haag

Plaatsvervangend Secretaris bij De Geschillencommissie te Den Haag

Als plaatsvervangend secretaris draag je samen met de geschillencommissies zorg voor de behandeling van civielrechtelijke geschillen. Je beoordeelt de processtukken, analyseert de juridische aspecten van het geschil en de voor de beoordeling relevante regelgeving. Je bereidt zelfstandig zittingen voor, treedt op als griffier tijdens de mondelinge behandeling en hebt daar een actieve inbreng.