Privacyjurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Privacyjurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Jij zorgt dat onze werkprocessen ‘privacyproof’ en ‘AVG-proof’ en tegelijkertijd uitvoerbaar zijn. Daarvoor combineer je kennis van de regels met een kritisch-constructieve blik. Door reviews, (on)gevraagd adviseren, deelnemen aan audits en participeren in interne en externe platforms of overleggen zorg je dat onze compliance boven alle twijfel verheven is. Je schrijft of werkt mee aan kaderstellende documenten, zoals werkprocessen, Privacy Impact Asessments en een informatieprotocol.