Juridisch Adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Juridisch Adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Een dag als Delflands jurist is nooit hetzelfde. De ene dag stel je bijvoorbeeld overeenkomsten op met andere overheden of private partijen, verordeningen en andere regelingen op. De volgende dag voer je bezwaar- en beroepsprocedures, verleen je bijstand in vergunnings- en handhavingstrajecten, en behandel je wob-verzoeken. Daarnaast adviseer je in bouw- en aanbestedingsgeschillen en bij het opstellen van beleidsnota's.