Jurist bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming te Den Haag

Jurist bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming te Den Haag

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) waarborgt en verbetert het welzijn van de dieren door het bevorderen van de naleving van dierenwelzijnswetgeving door middel van inzet van haar opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. De werkzaamheden van de jurist richten zich onder meer op het zorgdragen voor interne implementatie van wetgeving of nieuwe inzichten daarvan, in het (opbouwen en) onderhouden van een functioneel sociaal netwerk met de partners van de LID en in het verzorgen van de interne bedrijfsopleiding voor de LID (zowel fysiek als E- learning) op het gebied van wetgeving, beleidsontwikkeling en aanpalende domeinen.