Directeur met arbeidsjuridische en HR kennis bij SFA te Amsterdam

Directeur met arbeidsjuridische en HR kennis bij SFA te Amsterdam

SFA ondersteunt de mensen en het (samen)werken in de architectenbureaus. SFA wil benaderbaar zijn, goede informatie leveren en meedenken met werkgevers en werkenden in de branche. De directeur is de ‘spil’ van de SFA naar binnen en naar buiten. Hij/zij is belast met de dagelijkse leiding in alle opzichten en neemt een deel van de uitvoering voor zijn rekening. De directeur rapporteert aan het dagelijks bestuur (bestaand uit de voorzitter en de secretaris/penningmeester) en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur van SFA.