Bestuursadviseur Juridische Zaken/ Jurist bij GGZ Rivierduinen te Leiden

Bestuursadviseur Juridische Zaken/ Jurist bij GGZ Rivierduinen te Leiden

Als adviseur ben jij de strategisch gesprekspartner/sparringpartner van de Raad van Bestuur. Hierbij adviseer je de Raad van Bestuur, directeuren en managers en ben je verantwoordelijk voor het behandelen van uiteenlopende (complexe) juridische vraagstukken. Hierbij kan je denken aan contracten, samenwerkingen, privacy (AVG), governance, de jaarrekening, aanbestedingen, vastgoed en medezeggenschap. Naast adviseur en sparringpartner ben je ook vertegenwoordiger van de organisatie bij (juridische) vraagstukken en samenwerkingsverbanden.