Hoofd Juridische Zaken bij de KNAW te Amsterdam

Hoofd Juridische Zaken bij de KNAW te Amsterdam

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is een adviesorgaan van de regering en is onder meer verantwoordelijk voor tien nationale instituten die met hun onderzoek en collecties tot de internationale top behoren. Juridische Zaken maakt deel uit van het Bureau van de KNAW en adviseert het bestuur, de directie en de instituten over juridische aangelegenheden; bij het opstellen en toetsen van juridische documenten, regelingen en reglementen en bij interpretatie van wet- en regelgeving. Als afdelingshoofd begeef je je voornamelijk op privaatrechtelijk terrein.