Woo-functionaris bij het LUMC te Leiden

Woo-functionaris bij het LUMC te Leiden

Onze directie Bestuurlijke en Juridische Zaken bestaat momenteel uit vijf juristen. Als Woo-functionaris ben je klantgericht en ga je in gesprek met burgers en journalisten om na te gaan welke informatie zij precies van het LUMC vragen. Voorafgaand aan openbaarmaking van informatie neem je contact op met andere belanghebbenden en vraagt hen om hun zienswijze. Als een verzoeker of belanghebbende na een Woo-besluit in bezwaar gaat, organiseer je de hoorzitting en bereid je de beslissing op bezwaar voor.