Juridisch Medewerker Team Kanton bij de Rechtbank Rotterdam

Juridisch Medewerker Team Kanton bij de Rechtbank Rotterdam

Het Team Kanton behandelt diverse soorten zaken. Het gaat daarbij voornamelijk om de behandeling van geschillen op het gebied van arbeids- en huurrecht en van overige civiele vorderingen met een geldelijk belang tot 25.000. Ook worden beroepschriften met betrekking tot verkeersovertredingen (Wet Mulder) behandeld en zaken op het gebied van Curatele, Bewind en Mentorschap. Je beoordeelt juridische en inhoudelijke aspecten van processtukken (zaakdossiers) in zaken van gemiddeld moeilijkheidsniveau. Ook neem je als griffier deel aan de zitting en participeer je in raadkameroverleg.