Senior juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Oost-Brabant te Den Bosch

Senior juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Oost-Brabant te Den Bosch

Je ondersteunt rechters bij de behandeling van (complexe) bestuursrechtelijke zaken en richt je met name op de werknemersverzekeringszaken (onder andere WIA, Wajong, Ziektewet en Werkloosheidswet) en lokale belastingzaken (onder andere WOZ, leges en parkeerheffingen). Je behandelt tevens eventuele voorlopige voorzieningen in deze zaakstromen. Je beoordeelt processtukken, bereidt zittingen voor, treedt op als griffier ter zitting en schrijft (concept)uitspraken. Je neemt actief deel aan de beraadslagingen met rechters.